Visu banku klienti noteikti tiks laikus informēti par izstrādātajiem risinājumiem un sagaidāmām izmaiņām darījumiem internetbankā, uzsver komercbankas.

Tomēr arī pēc 1. aprīļa būs iespējams izmantot kodu kartes:

 

• maksājumiem uzticamam saņēmējam, kas iekļauts klienta paša iepriekš izveidotā apstiprināto maksājumu sarakstā vai baltajā sarakstā;

 

• darījumiem starp viena klienta diviem kontiem vienā bankā;

 

• iekšbankas maksājumiem, ja šādu iespēju pieļauj bankas veiktais risku novērtējums;

 

• maza apmēra maksājumiem – līdz 30 eiro.

 

Tāpat kodu kartes arī turpmāk varēs izmantot dažādiem pakalpojumiem, kas nav tieši saistīti ar maksājumiem, piemēram, kartes aizvietošanai un pensiju plāna izvēlei, norāda komercbankas.

 

Izmaiņas saistībā ar kodu karšu lietošanu internetbankās ir saistītas ar prasībām, kas iekļautas Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvajos noteikumos, savukārt šīs noteikumu normas balstītas uz Eiropas Banku iestādes vadlīnijām.

 

Droša klienta autentifikācija ir procedūra, kas balstās uz divu vai vairāku šādu elementu izmantošanu, kas kvalificēti kā zināšanas, īpašumtiesības un raksturlielumi:

 

1) tikai lietotājam zināmi dati, piemēram, statiskā parole, kods, personas identifikācijas numurs;

2) tikai lietotāja īpašumā esoša autentifikācijai izmantojama ierīce, piemēram, kodu kalkulators, viedkarte, mobilais tālrunis;

3) lietotāja biometriskie dati, piemēram, pirkstu nospiedumi. Turklāt izvēlētajiem elementiem jābūt savstarpēji neatkarīgiem, t.i., viena elementa nozaudēšanas gadījumā cits elements netiek apdraudēts. Vismaz vienam no elementiem jābūt unikālam un atkārtoti neizmantojamam (izņemot raksturīgi piemītošam), un tādam, ko nav iespējams slepeni iegūt, izmantojot internetu.