Noteikta pienākumu sadale starp Domes priekšsēdētāja vietniekiem 0

Piektdiena, 30 jūn 2017, 15:20 Versija drukāšanai

Noteikta pienākumu sadale starp Domes priekšsēdētāja vietniekiem
Daugavpils Domes priekšsēdētājs 30. jūnijā izdeva rīkojumu Nr.163 par pienākumu sadali starp Domes priekšsēdētāja vietniekiem.


1. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Riharda Eigima pārraudzības jomas:

 

1.1. pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošana;

1.2. pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana;

1.3. palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;

1.4. pilsētas saimnieciskās darbības sekmēšana;

1.5. jaunatnes jautājumi;

1.6. civilstāvokļa aktu reģistrācija;

1.7. sports un tā attīstība, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana;

1.8. sociālā joma.

 

2. Domes priekšsēdētāja vietnieka Valērija Kononova pārraudzības jomas:

 

2.1. pilsētas attīstības jautājumi;

2.2. tūrisma attīstība;

2.3. investīciju piesaiste un pašvaldības infrastruktūras projektu īstenošanas procedūru pārraudzība, starptautiskā sadarbība projektos;

2.4. administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitāra tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

2.5. komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2.6. pašvaldības uzņēmumu kontrole;

2.7. publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana, zivju resursu saglabāšana un vides aizsardzības jautājumi;

2.8. bezdarba samazināšanas un nodarbinātības jautājumi;

2.9. pašvaldības atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšana un ielu tirdzniecības organizēšana.

 

3. Domes priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas pārraudzības jomas:

 

3.1. iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;

3.2. kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

3.3. bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.

3.4. sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un biedrībām kultūras jomā.

0

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

6. jūnijā, 08:50 Priekšapmaksu par apkuri var palielināt jebkurā brīdī
29. maijā, 15:39 Neirogrāfijas pamati Daugavpils Centrālajā parkā
23. maijā, 11:32 Aizsaules gaitās devies daugavpilietis Boriss Judins (07.02.1949. - 06.05.2023.)
16. maijā, 11:41 Kas ir Drive in un kāpēc to izvēlēties?
30. aprīlī, 11:51 Kā atmest smēķēšanu? Ceļvedis pīpmanim
27. aprīlī, 12:37 Par apkures atslēgšanu un darbiem iedzīvotāju dzīvokļos
19. aprīlī, 15:18 Pirmo reizi Daugavpilī: slavenā pianiste Poļina Osetinska prezentēs pasaules kino klasikas baroka mūzikas šedevrus
18. aprīlī, 09:08 Aktieri Dmitrijs Nazarovs un Olga Vasiļjeva pēc aizbraukšanas no Krievijas kāps uz skatuves Daugavpilī ar programmu „L'amour-mur” vai „Ačgārnā lielvalsts”
10. aprīlī, 18:05 Liels Stand Up koncerts Daugavpilī
4. aprīlī, 13:42 Grupa “A-Europa” ar “dzīvo” koncertu Daugavpils Kultūras pilī
3. aprīlī, 13:00 Tumsas pabērni (Raidījums nr. 10)
31. martā, 14:33 Cigaretes – sportistu lāsts
29. martā, 08:02 Berezins: “Šobrīd visiem Latvijas treneriem ir ļoti grūti”
27. martā, 10:21 05/05! "Inženieru arsenāla" lielā atklāšana!
3. martā, 08:00 Arī viena cigarete ir par daudz

 

-LRT+-LRT+


-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+

-LRT+


Laibas

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti