Rēzeknes augstskola kļūs par Tehnoloģiju akadēmiju 0

Otrdiena, 12 maijā 2015, 13:31 Versija drukāšanai

Rēzeknes augstskola kļūs par Tehnoloģiju akadēmiju
Rēzeknes augstskola kļūs par Tehnoloģiju akadēmiju, otrdien apstiprināja valdība. Šobrīd Rēzeknes Augstskolas darbību regulē Satversme, kura Saeimā ar likumu tika apstiprināta 2007.gada 26.aprīlī, un līdz ar valdības lēmumu tika veikti grozījumu augstskolas Satversmē.

 


Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka 2011.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kas tostarp paredz, ka arī nepilna laika studējošie ir augstskolas personāls, revīzijas komisijas izveide ir fakultatīva, augstskolām ir pienākums īstenot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nosakot atsevišķas augstskolu pārvaldes institūciju funkcijas, tādēļ ir vajadzīgs precizēt augstskolas Satversmi, lai tas atbilstu Augstskolu likumam.

 

Pašlaik saskaņā ar augstskolas Satversmi noteiktais Satversmes sapulces cilvēku skaits - 80 cilvēki - ir par lielu attiecībā uz augstskolas personālu, īpaši akadēmiskā personāla apjomu, tādēļ tas ir jāsamazina. Šāda situācija rodas, jo augstskolā ir samazinājies akadēmiskā un vispārējā personāla skaits, paskaidro IZM.

 

Tāpat nepieciešams noregulēt jautājumus par augstskolas pārstāvniecību veidošanu un darbību. Ņemot vērā to, ka zinātniskā darbība ir augstskolu darbības būtiska sastāvdaļa, jānosaka jautājumu par pārskatu attiecībā uz augstskolas zinātnisko darbību publicēšanu.

 

IZM vērš uzmanību, ka augstskolas Satversme 2012.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu par nosaukuma maiņu uz "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija". Augstskola ir tiesīga saukties par akadēmiju, jo akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvars atbilst prasībai, ka akadēmijās vismaz 50% no personāla ir jābūt ar doktora zinātnisko grādu. 2013.gada beigās doktora grāds bija 53,43% pasniedzējiem no kopējā akadēmiskā personāla skaita.

 

Augstskola vārdu "tehnoloģijas" iekļauj augstskolas nosaukumā, jo tās mērķis ir specializēties jaunāko tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā, aprobēšanā un pārnesē tās studiju virzienos. Augstskolas darbības vispārējais mērķis ir stiprināt tās stratēģisko lomu Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmā, pozicionējot sevi kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, primāri mazinot Latgales reģiona attīstību kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju.

 

Stratēģiskie augstskolas mērķi ir nodrošināt resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un pēctecīgu īstenošanu Latgales reģionā, sagatavojot Latgales, Latvijas un Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot jaunu speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā; piedāvāt zinātnē balstītas, uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi vērstas starpdisciplināras studiju programmas.

 

2012.gada 18.decembrī pieņemta jauna Satversme, ko ir nepieciešams apstiprināt Saeimā. Likumprojekta mērķis ir apstiprināt augstskolas jauno Satversmi, kas tādējādi nodrošinātu augstskolas darbības kontinuitāti, augstskolas Satversmes atbilstību Augstskolu likumam, mainītu Satversmes sapulces locekļu skaitu atbilstoši augstskolas personāla skaitam, risinātu ar augstskolas pārstāvniecību saistītus jautājumus, kā arī jautājumus par informācijas sniegšanu par augstskolas zinātnisko darbību.

0
Autors:BNS

Komentāri (0)

Citas ziņas

 

17. augustā, 09:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
16. augustā, 09:50 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
15. augustā, 08:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
14. augustā, 09:05 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
13. augustā, 16:00 Tāds pats, bet labāks!
13. augustā, 08:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
9. augustā, 09:35 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
8. augustā, 09:25 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
7. augustā, 08:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
6. augustā, 08:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
3. augustā, 12:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
1. augustā, 20:00 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
31. jūlijā, 21:08 Daugavpils 100 sekundēs (VIDEO)
31. jūlijā, 18:47 "Uz pārmaiņu sliekšņa": top jauns DAUTKOM TV raidījumu cikls par reģionālo reformu
31. jūlijā, 18:15 Rudenī “Dautkom TV” jauns raidījumu cikls par remigrāciju “Latvija: mīti un realitāte”

 

Reklāma

 
-DAUTKOM

-DAUTKOM
Projekti

Projekti

Projekti

Projekti